Arkitekturakademin

Arkitekturakademin, institution inrättad 1953 som en fortsättning, existerande sedan 1840, stowarzyszenia Central Society of Architects. Den består av: 100 riktiga medlemmar, hedersmedlemmar, gratis medlemmar (tidigare medlemmar i föreningen), 10 Associerade medlemmar” (arkeologer, ingenjörer, bildkonstnärer associerade med arkitektur) och 50 korrespondentmedlemmar (från utlandet). Akademin behandlar alla frågor som rör arkitektur, stöder vetenskaplig forskning och ger konsultationer både i konstnärsfrågor., och teknisk. Dess aktiviteter inkluderar:. i.: föredrag, avläsningar, kongresser, utställningar och tävlingar. Akademin tilldelar också årliga utmärkelser och stipendier; dess kropp är nyhetsbrevet.