Beslut om. begäran om tillstånd att fängsla domare Tuleyi

Beslut om. begäran om tillstånd att fängsla domare Tuleyi

Högsta domstolens disciplinära avdelning samtyckte inte till förvaret och väckte till åklagarmyndigheten i Warszawa-domaren Igor Tuleyi i syfte att väcka åtal.

Som domare Roch påpekade, Därför kan man inte säga att det finns något hot mot utredningen av. sessioner i Sejm Column Hall, vilket resulterar i detta, att misstanke om brott av domare Tuleya inte är tillräckligt underbyggd.

W listopadzie zeszłego roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu. Anledningen till åklagarmyndighetens begäran den. återkallande av domarens immunitet var misstankar om utlämnande av information ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, som skulle äventyra förfarandets gång.