Kaffets historia

Kaffets historia

Kaffets historia , upptäckt och spridning av kaffe som en stimulerande dryck.

Det är trott, att vilda kaffeplanter (Coffea-arter) …