Den första pizzautomaten

Den första pizzautomaten

Den första maskinen i världen som säljer färsk pizza utvecklades av den italienska entreprenören Claudio Torghele. Enheten fick namnet “Låt oss pizza”. Vid nyheten om detta försäkrade föreningen av italienska pizzabager, att hon inte är orolig, för som sagt: “till, vad som kommer ut ur maskinen, har inget att göra med italiensk pizza”. – En sådan maskin är lämplig för snabbmatskedjor eller för den utländska marknaden, i USA, Kina och Indien, men någon, som vill äta riktig pizza måste gå till en traditionell pizzeria – sade bakarna av den berömda delikatessen. De tillhandahöll: “vi är inte rädda för konkurrens från någon maskin”. Maskinen debuterar i Italien och grannländerna i sommar. Enligt tillkännagivandet gör han all pizza på tre minuter, under vilken hela produktionsprocessen äger rum, börjar med att knåda degen. Allt görs framför klienten. Pizza från en sådan maskin ska kosta pengar 3,5 euro, så ca. 2 euro mindre än i en pizzeria.