Drömboken integral (matte)

Drömboken integral (matte).

drömbok, sen o - Integral (matte).

Integralen är ett av grundbegreppen för matematisk analys, används i tekniken, fysik, ekonomi och andra vetenskaper.

Betydelsen av sömn - Integral (matte).

Indikerar ett problem som är svårt att lösa