Förslagets kraft förändrar det, vad vi ser

Förslagets kraft förändrar det, vad vi ser

Fatta ett beslut om det, vad bilden vi ser förändrar det, som vi ser honom. Vår hjärna är suggestiv och låter oss se den, vad vi vill se – forskare från USA argumenterar på sidorna i den senaste utgåvan av veckotidningen “Natur”. Hittills övervägdes det, att alla djur och människor fattar beslut genom hierarkisk aktivering av nervceller i nervsystemet. En förenklad mekanism antogs, att aktiviteten hos sensoriska nervceller (ansvarig för att överföra stimuli från omvärlden, dvs nervimpulser från sensoriska organ) påverkar direkt aktiveringen av neuroner som är involverade i de relevanta delarna av hjärnan för att fatta beslut. Hendrikje Nienborg i Bruce Cumming z National Eye Institute wykazali, att det också kan vara tvärtom – när ett beslut har fattats stärker vår känsla, att det är korrekt genom att förändra aktiviteten hos sensoriska nervceller, vilket förändrar vår uppfattning om vår omgivning.

Forskare undersökte apornas beslutsstrategi när de presenterade dem för tvetydiga bilder. Visade sig, att reaktionen från sensoriska nervceller inte bara beror på bilden som uppfattas av ögonen, men också från apornas beslut om det, vad de ser. Med andra ord att fatta ett beslut om vad vi ser, ändrar aktivt det vi verkligen ser.