Jan Kochanowski Fraszka Om läkare spanjor

Jan Kochanowski Fraszka Om läkare spanjor

Fraszka är ett typiskt exempel på Kochanowskis moraliska bild, färgad med ironi och satir. Verket bygger på en karakteristisk situationskomedi, en av hovmännen är hans hjälte, känd advokat och poet, Spansk läkare Peter Roisius. Det är genom en utlännings ögon som vi ser nattscenen från den polska domstolen (och herrgården är renässans, kapabel och villig att spela) liv: det glada företaget tvingar läkaren att delta i berusning. Enskilda karaktärer kännetecknas av dialoger, kort retort, ibland epiter.

Låten skrevs i elva stavelser, har fjorton rader kontinuerligt, har till och med rim, kvinna.