KYRKOGÅRD

KYRKOGÅRD

Ett av de pressande tidsbehoven är en ordentlig begravning för dem, som är förbannade av alla!
(H.L. Mencken, Fördomar, Sjätte serien)

Det finns saker som inte bör göras nära en kyrkogård och på en kyrkogård:

Rikta inte fingret mot graven (för att fingret kommer att ruttna).

Bilar vid begravningsprocessionen ska inte räknas.

Det finns också saker, som bör göras:

Du bör begrava din älskade på södra delen av kyrkogården (ty det är ett mer heligt land).

Om möjligt bör en begravning anordnas på en regnig dag (för då kommer den avlidnas själ att gå till himlen).

Om du skakar, det betyder, att någon passerar genom platsen, där din grav kommer att vara.