JOKAN FÖR BARNEN

JOKAN FÖR BARNEN

Det är en berättelse som är så ihärdigt närvarande i hem, där det finns små barn, att de flesta av oss tror på det även då, när han vet, att det inte är sant, är det inte??

Denna vidskepelse predikar, att storkar tar barn från myrarna, strömmar, grottor och andra liknande platser, där de själar som ännu inte är födda bor, och sedan tar de dem till sina hem.

Redan för många århundraden sedan observerades, att storken är en familjevarelse. Aristoteles under året 330 p.n.e. ledde till detta, att i Grekland har dödande av en storka blivit ett brott. Romarna antog en "storklag"” (Häll i. lex ciconaria), vilket tvingade barnen att ta hand om det gamla, behövande föräldrar.

I romersk mytologi var storken en fågel tillägnad gudinnan Venus. Faktum, att ett par storkar byggde ett bo på taket till någon annans hus, han ansågs vara en välsignelse för denna gudinna och ett löfte om varaktig kärlek.

Folk som tittar på storkar vet, att storken återkommer varje år, att bygga ett bo på samma plats, och vidskepliga storkskådare vet, att det ger lycka till.

Det sägs också, att när en stork flyger över huset, en baby kommer att födas där snart.