Rotgrönsaker svampsjukdomar

Rotgrönsaker svampsjukdomar

Grå mögel

Sjukdomen sprids genom direktkontakt av friska grönsaker med de sjuka genom sporer vid 0 ° C. Infekterade platser blir vattna täckta med vitt mycelium med gråbruna sporer. Sjukdomen utvecklas intensivt, när temperaturen på den lagrade vegetabiliska massan är 3-6 ° C och vattenånga kondenseras på ytan på rötterna. Förebyggande skörd av grönsaker bör utföras i torrt väder. Mekaniska skador på rötterna och deras vissnande bör undvikas.

Curd rot (vit ruttna)

Förlamningen sker redan i fältet och rör sig till inneslutningen tillsammans med jorden och rötterna. Berörda platser mjuknar upp och täcks av vitt vaddmycelium med svart sclerotia. Infektion gynnas av kallt och fuktigt väder under vegetationen. Rotation bör följas profylaktiskt, ta bort sjuka rötter under skörden, håll temperaturen 0 ° C och den relativa luftfuktigheten under lagring 95-96%.

Svart torr rotrot / alternaria

Det dyker upp efter 2 veckors lagring. Symtomen är konkava, runda fläckar, täckt med svart beläggning. Även under optimala lagringsförhållanden utvecklas svampen. Förlamning gynnas av mekanisk skada på rötterna, morötter vissnar. För att förhindra kontaminering bör korrekt kemiskt skydd av plantagen samt noggrann uppsamling och transport av rötter utföras.