Världens befolkning efter religion

Världens befolkning efter religion.

Enligt en ny studie (baserat på en världsbefolkning på 6,9 miljard), det finns anknytning till religion :

  • 2 173 180 000 Kristna ( 31% världsbefolkning), varav 50% de är katoliker, 37% Protestanter, 12% Ortodoxa och 1% andra.
  • 1 598 510 000 Muslimer (23% världsbefolkning) , varav 87-90% till sunnici, 10-13% Shiiter.
  • 1 126 500 000 Tillhörighet utan religion (16% världsbefolkning) : ateister, agnostiker och människor, którzy nie identyfikują się z żadną konkretną religią. Jedna na pięć osób (20%) i USA är det religiöst oberoende.
  • 1 033 080 000 bekänner sig till hinduismen (15% världsbefolkning) , varav den överväldigande majoriteten (94%) bor i Indien.
  • 487 540 000 Buddhister (7% världsbefolkning) , hälften av dem bor i Kina.
  • 405 120 000 folkliga anhängare (6% världsbefolkning) : bekännelser, som är nära besläktade med en specifik grupp människor, etnicitet eller stam.
  • 58 110 000 Andra religioner (1% världsbefolkning) : Baha'is tro, taoizm, Jainism, syntoism, sikhizm, tenrikyo, wicca, Zoroastrianism och många andra.
  • 13 850 000 Judar (0,2% världsbefolkning) , fyra femtedelar av dem bor i två länder: Förenta staterna (41%) och Israel (41%).