Var inte aggressiv, för att du blir fet

Var inte aggressiv, för att du blir fet

Den senaste forskningen visar, att aggressiva män går upp i vikt mycket mer, än sina kamrater med en positiv attityd till livet. Franska forskare noterade, det kroppsmassindex (BMI) det ökar med tiden som går i proportion till vissa personlighetsdrag hos den testade mannen. Forskning om en grupp 6484 kvinnor och män visade en positiv korrelation mellan BMI och nivån på aggression hos respondenterna, bland kvinnor förblev detta förhållande dock konstant med åldern, medan det gäller män accelererar tendensen till aggression processen att gå upp i vikt, vilket också ökar risken för hjärtsjukdomar, högt blodtryck och för tidig död.