Przebudują toalety zgodnie z zasadami islamu

Przebudują toalety zgodnie z zasadami islamu

W jednym z londyńskich zakładów karnych trwa gruntowna przebudowa toalet, której domagali się więźniowie wyznania muzułmańskiego. W związku z zasadami islamu, które zakazują muzułmanom korzystania z toalety w pozycji odwróconej twarzą lub plecami w kierunku Mekki, nowe toalety więzienia zostaną wybudowane prostopadle do drażliwego kierunku, aby umożliwić więźniom normalne zaspokajanie potrzeb fizjologicznych.

Dodaj komentarz