MUZYKA I HISTORIA

MUZYKA I HISTORIA

Czy muzyka może mieć związek z historią? Aby docenić jej znaczenie w historii, wystarczy przytoczyć piękną legendę o krakowskim trębaczu, który zginął …

MUZYKA I HISTORIA

Czy muzyka może mieć związek z historią? Aby docenić jej znaczenie w historii, wystarczy przytoczyć piękną legendę o krakowskim trębaczu, który zginął …

KTO TO BYLI, BYŁY … ?

KTO TO BYLI, BYŁY … ?

Naprzód krótkie wyjaśnienie. Nie chodzi tu o węglarzy rozwożących węgiel, ani o wybrańców losu, którzy trafili „piątkę” w „Lajkoniku”, …

KTO TO BYLI, BYŁY … ?

Naprzód krótkie wyjaśnienie. Nie chodzi tu o węglarzy rozwożących węgiel, ani o wybrańców losu, którzy trafili „piątkę” w „Lajkoniku”, …

UŁÓŻ CHRONOLOGICZNIE BUDOWLE!

UŁÓŻ CHRONOLOGICZNIE BUDOWLE!

Różnym celom służyły podane tu budowle: pałace królewskie, świątynie, grobowce, a nawet mur obronny. Są to na ogół obiekty reprezentatywne dla epok, …

UŁÓŻ CHRONOLOGICZNIE BUDOWLE!

Różnym celom służyły podane tu budowle: pałace królewskie, świątynie, grobowce, a nawet mur obronny. Są to na ogół obiekty reprezentatywne dla epok, …

CO WIESZ Z HISTORII WYCHOWANIA?

CO WIESZ Z HISTORII WYCHOWANIA?

Sprawa wychowania młodzieży jest dzisiaj pala.cym problemem. Przed starszym pokoleniem staje ważne zadanie wychowania dla społeczeństwa wartościowych jednostek, zarówno pod …

CO WIESZ Z HISTORII WYCHOWANIA?

Sprawa wychowania młodzieży jest dzisiaj pala.cym problemem. Przed starszym pokoleniem staje ważne zadanie wychowania dla społeczeństwa wartościowych jednostek, zarówno pod …