Ile wynosi prędkość światła

Ile wynosi prędkość światła

Często mówimy o prędkości światła, więc nie jest to dla nikogo termin obcy. Nawet w potocznym języku używamy tego, jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś lub coś poruszało się niezwykle szybko.

Prędkość światła jest najważniejszą stałą w fizyce. Podaje się ją jako symbol „c”. W skrócie jest to prędkość z jaką fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni. Jest największą znaną nam, możliwą prędkością przekazu informacji albo energii. W układzie SI, czyli w międzynarodowym układzie jednostek miar, wiąże się z przenikalnością magnetyczną oraz dialektyczną stałą, które są stałymi przyrody.

Pierwsze pomiary prędkości światła nie są, jak mogłoby się wydawać związane z nauką XX wieku. Już w XVII wieku, dokładniej 1673 roku, duński astronom – Ole Roemer w wyniku swoich obserwacji astronomicznych spróbował zmierzyć prędkość światła. Zainteresowała go nieregularność w zaćmieniach księżyców Jowisza i doszedł do wniosku, że wynika to z różnicy jaką pokonuje światło na trasie Jowisz – Ziemia. Wartość którą podał wynosiła c = 215000 km/s.

Kolejne próby pomiaru prędkości światła podejmowali też inni naukowcy. James Bradley, angielski naukowiec, mierzył prędkość metodą badania abberacji, natomiast Fizeau w 1849r. wykonał pierwszy pomiar światła w laboratorium. Prędkość Bradleya wynosiła c = 303000 km/s, Fizeau’a c=299860 km/s. Obecnie obliczona prędkość światła wynosi c=299793 m/s .