Uwaga

Uwaga Uwaga jest to pewien zbiór procesów poznawczych zachodzących w umyśle. Cechy uwagi. Najważniejsze cechy uwagi to: 1.       Pojemność. Ta cecha uwagi określa, na ilu przedmiotach jednocześnie można skupić skutecznie swą uwagę. Zwykle jest to od czterech do sześciu. 2.       Natężenie. Jest to siła koncentracji, z jaką można utrzymać uwagę na jednym przedmiocie przez dłuższy … Czytaj dalej Uwaga

Uwaga

Uwaga jest to pewien zbiór procesów poznawczych zachodzących w umyśle.

Cechy uwagi.

Najważniejsze cechy uwagi to:

1.       Pojemność. Ta cecha uwagi określa, na ilu przedmiotach jednocześnie można skupić skutecznie swą uwagę. Zwykle jest to od czterech do sześciu.

2.       Natężenie. Jest to siła koncentracji, z jaką można utrzymać uwagę na jednym przedmiocie przez dłuższy czas.

3.       Przerzutność. Oznacza ona prędkość i płynność z jaką można przejść od jednej czynności do drugiej

4.       Podzielność – zdolność silnej koncentracji na przynajmniej dwóch elementach

Rodzaje uwagi

Obecnie psychologia wyróżnia dwa rodzaje uwagi:

1.       Mimowolna. Ten rodzaj uwagi jest niezależny od danej osoby. Ma ona też charakter reaktywny, zatem uwaga ta występuje w reakcji na jakiś bodziec: np.: nagły głośny dźwięk.

2.       Dowolna. To oznacza, iż uwaga jest celową czynnością podejmowaną świadomie. Tu przykładem może być silna koncentracja podczas rozwiązywania zadań matematycznych

3.       Wtórna. Jest ona następstwem uwagi dowolnej. Przy bardzo intensywnej pracy, czy wysiłku umysłowym uwaga staje się mniej świadoma, daną czynność wykonujemy już mechanicznie.

4.       Percepcyjna. Wynika ona z odbioru informacji z zewnątrz, np.: podczas lekcji, czy wykładu

Dodaj komentarz