„Środkowe” dziecko jest najbardziej kochane

„Środkowe” dziecko jest najbardziej kochane

Najnowsze badania potwierdzają obiegową opinię, zgodnie z którą “środkowe” dziecko w rodzinie otrzymuje od rodziców znacznie mniej uwagi, niż jego młodsze i starsze rodzeństwo. Aż jedna trzecia rodziców wychowujących troje dzieci przyznaje, że ich drugie dziecko może liczyć na nieco słabsze zainteresowanie, niż jego rodzeństwo. Brak zainteresowania ze strony rodziców może mieć korzystny wpływ na rozwój dziecka – aż 40% ankietowanych „środkowych” dzieci przyznaje, że ich dojrzewanie nastąpiło znacznie szybciej z powodu specyficznej sytuacji rodzinnej. 45% osób, które zajmowały środkową pozycję wśród rodzeństwa, uzyskało dzięki większej samodzielności lepsze wykształcenie akademickie.