Koło

Koło Koło, chociaż dzisiaj rzecz jak najbardziej oczywista i bardzo powszechna, wciąż jest najważniejszym wynalazkiem ludzkości. Dzięki niemu wiele czynności, zwłaszcza transport, stały się łatwiejsze i szybsze. Zostało ono wynalezione najprawdopodobniej w czwartym tysiącleciu przed naszą erą w Mezopotamii. W Europie pojawiło się osiemset lat później na terenach współczesnej Słowenii Koło w geometrii. Koło jest … Czytaj dalej Koło

Koło

Koło, chociaż dzisiaj rzecz jak najbardziej oczywista i bardzo powszechna, wciąż jest najważniejszym wynalazkiem ludzkości. Dzięki niemu wiele czynności, zwłaszcza transport, stały się łatwiejsze i szybsze. Zostało ono wynalezione najprawdopodobniej w czwartym tysiącleciu przed naszą erą w Mezopotamii. W Europie pojawiło się osiemset lat później na terenach współczesnej Słowenii

Koło w geometrii.

Koło jest nie tylko wynalazkiem technicznym, ale też jedną z podstawowych figur geometrycznych. Określa się koło jako zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła). Jest on bardzo podobny do okręgu, z tą różnicą, iż wszystkie punkty na płaszczyźnie okręgu są zbieżne z jego promieniem.

Koło jako symbol.

Koło, zarówno w kulturze, jak i literaturze może mieć bardzo wiele symboli. Jednym z jego podstawowych  znaczeń jest Bóg. O kole mówi się niekiedy, iż jest figurą doskonałą. Stąd też jego boska symbolika. Koło jest też symbolem życia i wieczności, a także cykliczności. Koło również może symbolizować kosmiczny porządek i ciała niebieskie. Przede wszystkim też jest symbolem słońca, zwłaszcza w kulturach dalekowschodnich. Do dziś na fladze Japonii widnieje czerwone koło symbolizujące zachodzące słońce.