Komunikacja

Komunikacja Komunikacja to proces porozumiewania się. Chociaż komunikacja może przybierać wiele różnych form, zawsze składa się z kilku niezmiennych elementów: Nadawca – Nadawca, to ten, który nadaje komunikat.  Rola nadawcy jest niezwykle ważna. Najczęściej to właśnie nadawca decyduje o tym, jaką formę, wymiar, a przede wszystkim treść przyjmuje komunikat. To właśnie nadawca kształtuje sposób mówienia, … Czytaj dalej Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja to proces porozumiewania się. Chociaż komunikacja może przybierać wiele różnych form, zawsze składa się z kilku niezmiennych elementów:

Nadawca – Nadawca, to ten, który nadaje komunikat.  Rola nadawcy jest niezwykle ważna. Najczęściej to właśnie nadawca decyduje o tym, jaką formę, wymiar, a przede wszystkim treść przyjmuje komunikat. To właśnie nadawca kształtuje sposób mówienia, np.: o zaistniałej sytuacji.  Należy również pamiętać o tym, że komunikat odzwierciedla sposób myślenia i patrzenia na świat właśnie nadawcy.

Odbiorca – Podstawowym zadaniem odbiorcy jest słuchanie. Aby komunikacja była efektywna, ważne jest, aby było to słuchanie aktywne. Dzięki temu odbiorca nie tylko słyszy, ale także słucha uważnie i analizuje wypowiedź nadawcy.

Komunikat – Są to treści przekazywane przez nadawcę. Każdy komunikat ma swoją określoną strukturę. Składają się na nią takie czynniki jak: kodowanie i dekodowanie, organizacja wypowiedzi, oraz jej forma. Układ wspomnianych czynników sprawia, że komunikaty są  bardzo różnorodne

Komunikację można podzielić na kilka rodzajów w zależności od formy komunikatów, sposobów ich nadawania, oraz kanał nadawania.

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Komunikacja werbalna jest  najbardziej podstawową formą komunikacji międzyludzkiej. I trzeba tu dodać, że właściwą jedynie ludziom. Nadawca dzięki słowom ma bardzo szeroki repertuar treści do przekazania. Tak naprawdę może przekazać wszystko, co tkwi w jego umyśle. Często mogą to być treści abstrakcyjne. Najczęściej towarzyszy jest komunikacja niewerbalna. Komunikacja niewerbalna opiera się na gestach, mimice, ruchach ciała, czy też intonacji. Niekiedy zdarza się, że te same słowa wypowiedziane z inną miną, bądź przy innym brzmieniu głosu mają zupełnie inne znaczenie.

Komunikacja pośrednia i bezpośrednia

W przypadku komunikacji bezpośredniej nadawca i odbiorca mają ze sobą kontakt fizyczny, znajdują się w jednej przestrzeni. Najczęściej jest to więc komunikacja ustna. W przypadku komunikacji pośredniej dodatkowym elementem komunikacji jest medium. Mozę to być komputer, telefon, czy telewizor. Nadawca niekiedy musi liczyć się z możliwością, iż jego komunikat zostanie odebrany z dużym opóźnieniem, bądź nie zostanie odebrany w ogóle. Bowiem dane urządzenie w momencie nadawania komunikatu może nie być włączone, a tym samym odbiorca nie jest dostępny

Komunikacja pisemna i ustna

Komunikat pisemny, jak sama nazwa wskazuje, utrwalony jest na piśmie, np.: jako artykuł prasowy, powieść, list, notatka i wiele, wiele innych.  Komunikaty pisemne często są bardziej przemyślane, niż komunikaty ustne.  Nadawca ma czas, aby zastanowić się nad użyciem słów, które w najlepszy sposób oddadzą jego myśli. . Może on wnikliwie przeanalizować treść swoich słów i poprawiać je, dopóki nie trafią do odbiorcy

Komunikacja ustna stosowana jest przede wszystkim w codziennych sytuacjach. Nadawca może w ten sposób coś relacjonować, opowiadać o swoich odczuciach,. Wyraża w ten sposób również prośby, czy wręcz rozkazy. Komunikacja ustna jest znacznie bardziej spontaniczna i bywa mniej przemyślana, niż komunikacja pisemna.