APPLESEED, JOHNNY

APPLESEED, JOHNNY

Legenda o Johnnym Appleseedzie jest oparta na faktach. Opowiada ona o Johnie Chapmanie, ekscentryku i człowieku głęboko religijnym, który wędrował po amerykańskim pograniczu, sadząc wszędzie jabłonie i zakładając szkółki młodych drzewek. Zachęcał do tego, by nazywano go Johnnym Appleseedem (appleseed oznacza po angielsku „pestka jabłka”), a nawet sam tak siebie nazywał. Często określa się go mianem „amerykańskiego świętego Franciszka”.

Chapman urodził się w roku 1774, a w Pensylwanii pojawił się około roku 1797. Przez następne osiem lat wędrował po terenach pogranicza – brodaty, podobny do pustelnika, bosy i odziany w łachmany, z workiem nasion na ramieniu.

Posłuchajcie ludzie dobrzy
O Johnnym Appleseedzie historii.
Inne, dumniejsze imię on miał
Gdzieś w Nowej Anglii, skąd wędrował,
Jednak pod tym imieniem go znali
Ci, co go za serce szczodre kochali.

(Elizabeth Akers Allen)