Plebiscyt

Plebiscyt O plebiscycie można mówić pod różnym kątem. Jedne osoby będą rozróżniały plebiscyt terytorialny, inne plebiscyt, który prawnie będzie nazywał się referendum, a jeszcze inne wspomną o plebiscycie jako formie zabawy większej grupy osób. Plebiscyt terytorialny ma na celu zweryfikowanie przez dane społeczeństwo kwestie sporne dotyczące danego terytorium. Często tematem plebiscytu, czuli głosowania jest na … Czytaj dalej Plebiscyt

Plebiscyt

O plebiscycie można mówić pod różnym kątem. Jedne osoby będą rozróżniały plebiscyt terytorialny, inne plebiscyt, który prawnie będzie nazywał się referendum, a jeszcze inne wspomną o plebiscycie jako formie zabawy większej grupy osób.

Plebiscyt terytorialny ma na celu zweryfikowanie przez dane społeczeństwo kwestie sporne dotyczące danego terytorium. Często tematem plebiscytu, czuli głosowania jest na przykład przynależność do danego kraju, albo też stwierdzenie czy powinno się stworzyć nową jednostkę terytorialną.

Jeśli znowu pod uwagę weźmiemy plebiscyt zwany referendum, to raczej będziemy brali pod uwagę głosowanie społeczeństwa, w sprawach dotyczących różnych zmian w kraju. Tak było na przykład z referendum dotyczącym kwestii takiej, czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej czy jednak nie. W niektórych miastach takie referendum mogą odbywać się, jeśli zaczyna społeczeństwu nie pasować panująca obecna władza. Na przykład ludzie idą głosować, czy powinny odbyć się wcześniejsze wybory, czy zaczekają z nowymi decyzjami do wyborów, które mają się odbyć planowo.

Ostatnia forma plebiscytu ma chyba najbardziej sympatyczny charakter. Polega ona na tym, że organizowane są różne konkursy na najlepszego aktora lub na najlepszy zespół muzyczny w danym roku. Ludzie zwykle mają szansę głosować na swoich faworytów za pomocą sms-ów czy też specjalnych ankiet na stronach internetowych. Przy tym mogą wygrać cenne nagrody.