Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne nazywane swego czasu prawem politycznym lub państwowym, ciągle modyfikowaną grupą przepisów prawnych, które regulują funkcjonowanie państwa pod każdym względem. Dzięki prawu konstytucyjnemu określane są także prawa i obowiązki obywatela. Najważniejszym aktem prawnym, będącym bazą prawa konstytucyjnego jest konstytucja. Obecnie w Polsce od roku 1997, jest to jeden akt prawny zawierający różne … Czytaj dalej Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne nazywane swego czasu prawem politycznym lub państwowym, ciągle modyfikowaną grupą przepisów prawnych, które regulują funkcjonowanie państwa pod każdym względem. Dzięki prawu konstytucyjnemu określane są także prawa i obowiązki obywatela.

Najważniejszym aktem prawnym, będącym bazą prawa konstytucyjnego jest konstytucja. Obecnie w Polsce od roku 1997, jest to jeden akt prawny zawierający różne ustawy. Jeszcze przed tymi zmianami, kiedyś było to kilka aktów prawnych, które posiadały tą samą ważność. Akty prawne w różnych dziedzinach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywały od roku 1992 do 1997.

Ciekawostką jest to, że każdy kraj posiada różne regulacje prawne, takie same lub bardzo zbliżone do naszej konstytucji. Na przykład w Wielkiej Brytanii, są różne normy opatrzone ustawami. Takim ważnym dokumentem jest na przykład Wieka Karta Swobód, która istnieje już od 1215 roku.

Jeśli chodzi o hierarchię aktów prawnych, to właśnie zapis konstytucji jest najważniejszym dokumentem, który obowiązuje wszystkich Polaków. Istnieje nawet tak zwana zasada konstytucyjności, która mówi o tym, że żadne rozporządzenie wykonawcze nie może okazać się inne od tego co jest zawarte w zapisach prawnych w konstytucji. Za prawidłowość wszystkich zapisów w konstytucji odpowiada specjalnie powołany do tego celu Trybunał Konstytucyjny. W Polsce zatem można mówić o tak zwanych aktach normatywnych, w których skład wchodzi między innymi Konstytucja.

Dodaj komentarz