Przedstawiciel ustawowy

Przedstawiciel ustawowy Przedstawicielem ustawowym są osoby, które mogą pełnić rolę przedstawiciela w czyimś imieniu całkowicie zgodnie z prawem. Mianowicie chodzi tutaj, przede wszystkim o prezentowanie mienia osoby lub konkretnego podmiotu. Takie przedstawicielstwo może pociągać za sobą skutki, które będzie ponosić odpowiednio reprezentowana osoba. Przede wszystkim będziemy tutaj mogli mówić o przedstawicielstwie opartym na przedstawicielstwie ustawowym, … Czytaj dalej Przedstawiciel ustawowy

Przedstawiciel ustawowy

Przedstawicielem ustawowym są osoby, które mogą pełnić rolę przedstawiciela w czyimś imieniu całkowicie zgodnie z prawem. Mianowicie chodzi tutaj, przede wszystkim o prezentowanie mienia osoby lub konkretnego podmiotu. Takie przedstawicielstwo może pociągać za sobą skutki, które będzie ponosić odpowiednio reprezentowana osoba.

Przede wszystkim będziemy tutaj mogli mówić o przedstawicielstwie opartym na przedstawicielstwie ustawowym, które bazuje właśnie na podstawie określonej ustawy. Nie powinno się tego mylić z oświadczeniem reprezentowanego, które nazywane jest potocznie pełnomocnictwem.

Przykładem bycia przedstawicielem ustawowym, nie trzeba szukać daleko. Ponieważ są to rodzice nieletnich dzieci. Jeśli chodzi o pełnomocnictwo, to pełnomocnikiem może być już prokurent, który ma również predyspozycje do podpisywani niektórych dokumentów jako reprezentacja danego przedsiębiorstwa.

Mówiąc o przedstawicielstwie, możemy mieć na myśli różny zakres czynności prawnych. Oczywiście nadal poruszamy się w kwestii przedsiębiorstw. Inaczej nieco będzie, jeśli postanowimy poruszać się w czynnościach o charakterze osobistym. Wtedy to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej.

Wybierając sobie przedstawiciela ustawowego, trzeba naprawdę mieć bardzo duże zaufanie dla takiej osoby, ponieważ wszystkie czynności osoby pełniącej tą funkcję, odnoszą się ze skutkiem dla osoby powołującej swojego przedstawiciela. Oczywiście są tutaj różne regulacje prawne, żeby nie było żadnych niedomówień ze strony przedstawiciela ustawowego lub znacznych naruszeń. Jednak, jak wiadomo w rzeczywistości z tym bywa bardzo różnie.