Uprawnienia prezydenta

Uprawnienia prezydenta W Polsce Prezydent jest najwyższym przedstawicielem polskich władz. Pełni on rolę najwyższego organu jeśli chodzi o władzę wykonawczą. Jego najważniejszym zadaniem jest czuwanie nad Konstytucją. Wszystkie uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polski są uzgodnione w Konstytucji, a dokładnie zapiski znajdują się w jej V rozdziale. Można tutaj wymienić Uprawnienia wobec Narodu, zmian ustrojowych, władzy ustawodawczej, … Czytaj dalej Uprawnienia prezydenta

Uprawnienia prezydenta

W Polsce Prezydent jest najwyższym przedstawicielem polskich władz. Pełni on rolę najwyższego organu jeśli chodzi o władzę wykonawczą. Jego najważniejszym zadaniem jest czuwanie nad Konstytucją.

Wszystkie uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polski są uzgodnione w Konstytucji, a dokładnie zapiski znajdują się w jej V rozdziale. Można tutaj wymienić Uprawnienia wobec Narodu, zmian ustrojowych, władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej, a także w stanach nadzwyczajnych.

Jeśli chodzi o stany nadzwyczajnej, to Prezydent ma prawo do ustanowienia wojny, jeśli dojdzie do napaści na Polskę, ustanowienia stanu wojennego lub wyjątkowego, a także jeśli zostanie złożony wniosek przez Premiera, to Prezydent może zarządzić mobilizację i użycie sił zbrojnych. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że o stanie wyjątkowym mówimy nie tylko w czasie wojny lub stanu wojennego, ale również w przypadku różnych stanów klęski żywiołowej.

W przypadku uprawnień związanych z władzą wykonawczą, możemy mówić o nadawaniu przez Prezydenta obywatelstwa Polskiego. Żeby obywatelstwo polskie otrzymać, taka osoba musi złożyć specjalny wniosek. Prezydent może również złożyć specjalny wniosek do Sejmu, z pismem o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto w jego zakresie zadań znajduje się wręczanie różnych orderów oraz odznaczeń. W rozumieniu zobowiązań i uprawnień wchodzących w zakres władzy ustawodawczej, można mówić o zarządzaniu wyborów parlamentarnych, a także powołaniu Marszałka Seniora w Sejmie.

Dodaj komentarz