Rada ministrów

Rada ministrów Rada Ministrów, inaczej rząd stanowi konstytucyjny organ władzy wykonawczej. Od momentu zatwierdzenia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, prawidłowa Rada Ministrów będzie się składała z Prezesa Rady Ministrów, a także ministrów. Do najważniejszych zadań Rady Ministrów zaliczyć można prowadzenie polityki wewnątrz kraju oraz na płaszczyźnie międzynarodowej, kierowanie administracją rządową, a także wykonywanie … Czytaj dalej Rada ministrów

Rada ministrów

Rada Ministrów, inaczej rząd stanowi konstytucyjny organ władzy wykonawczej. Od momentu zatwierdzenia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, prawidłowa Rada Ministrów będzie się składała z Prezesa Rady Ministrów, a także ministrów.

Do najważniejszych zadań Rady Ministrów zaliczyć można prowadzenie polityki wewnątrz kraju oraz na płaszczyźnie międzynarodowej, kierowanie administracją rządową, a także wykonywanie wielu innych czynności oczywiście w oparciu o przepisy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. W rozumieniu tych przepisów mamy gwarancję na to, że Rada Ministrów ustanawia i wciela w życie ustawy, kontroluje prace organów administracji rządowej, czy też do jej zadań zalicza się ochrona spraw związanych ze Skarbem Państwa.

Żeby w ogóle rząd zaistniał, musi zostać przeprowadzona specjalna procedura. Mianowicie w okresie 14 dni, od daty pierwszego posiedzenia Sejmu, lub w sytuacjach wyjątkowych może to być również dymisja poprzedniej Rady Ministrów, najważniejszą rolę odgrywa tutaj Prezydent, który musi desygnować Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów będzie odpowiedzialny za sformowanie rządu.

W ciągu kolejnych 14 dni, Prezes Rady Ministrów proponuje listę wszystkich członków Rady Ministrów. Propozycja złożona jest dla Prezydenta. Wtedy Prezydent przyjmuje przysięgę złożoną przez nową Radę Ministrów. Gdy już dojdzie do tych wydarzeń, Rada Ministrów ma znowu 14 dni na opracowanie program działania. Tutaj dochodzi również do ustanowienia wotum zaufania do działania nowo powstałego rządu.