Premier

Premier Premierem nazywa się potocznie w Polsce Prezesa Rady Ministrów. W innych krajach jest to nazwa szefa rządu. Na przykład Wielka Brytania posługuje się mianem Pierwszego Ministra, co jest tłumaczone z oryginału Prime Minister. W Niemczech, a także w Austrii, adekwatną funkcję premiera pełni Kanclerz, zwany Kanzler. Od 2011 roku w Rzeczypospolitej Polskiej, funkcję premiera … Czytaj dalej Premier

Premier

Premierem nazywa się potocznie w Polsce Prezesa Rady Ministrów. W innych krajach jest to nazwa szefa rządu. Na przykład Wielka Brytania posługuje się mianem Pierwszego Ministra, co jest tłumaczone z oryginału Prime Minister. W Niemczech, a także w Austrii, adekwatną funkcję premiera pełni Kanclerz, zwany Kanzler.

Od 2011 roku w Rzeczypospolitej Polskiej, funkcję premiera pełni Donald Tusk. Natomiast pierwszym premierem był Ignacy Daszyński. I jego stanowisko zostało utworzone dokładnie 14 listopada 1918 roku. Jako przewodniczący Rady Ministrów posiada uprawnienia w dziedzinie kompetencji organizacyjnych, a także kompetencji merytorycznych.

Jeśli chodzi o kompetencje organizacyjne, to do najważniejszych zadań premiera zalicza się przede wszystkim reprezentacja Rady Ministrów, a także kierowanie wszystkimi pracami rządu. Premier ma prawo oraz obowiązek zwoływać posiedzenia ministrów, przy czym też jest od organizowania porządku wszystkich obrad. Zajmuje on także stanowisko przewodniczącego posiedzenia.

Trzeba wiedzieć, że premier ma nie tylko prawa, ale również bardzo odpowiedzialne zobowiązania. Chociażby takie, jak ponoszenie odpowiedzialności politycznej. Jeśli został założony jakiś plan podczas posiedzenia rządu, to premier musi dopilnować wykonanie tego planu. Podczas swojej kadencji premier może wydawać różne rozporządzenia w zakresie prawa.

W rozumieniu jego obowiązków znajdują się także uprawnienia i kompetencje w zakresie naczelnego organu administracji rządowej. Czyli na przykład łączy on administrację rządową.

Dodaj komentarz