RWPG

RWPG była to Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.  Radę założono krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej i zrzeszała wszystkie kraje bloku wschodniego. RWPG miała być odpowiedzią ZSRR na plan Marshalla, które przyjęły kraje zachodniej Europy. Był to plan pomocy ze strony USA zniszczonym krajom. W przeciwieństwie jednak do planu Marshalla, RWPG nie była organizacją dobrowolną. Została … Czytaj dalej RWPG

RWPG była to Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.  Radę założono krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej i zrzeszała wszystkie kraje bloku wschodniego. RWPG miała być odpowiedzią ZSRR na plan Marshalla, które przyjęły kraje zachodniej Europy. Był to plan pomocy ze strony USA zniszczonym krajom. W przeciwieństwie jednak do planu Marshalla, RWPG nie była organizacją dobrowolną. Została ona narzucona krajom satelickim przez ZSRR. W tym również Polsce. Do Rady należały równie Bułgaria, Albania, Czechosłowacja, NRD, Rumunia, Węgry i Mongolia. W 1967 roku Albania zrezygnowała z uczestnictwa w radzie

Radę założono w 1949 roku. Początkowo opierała się na współpracy gospodarczej. Z czasem kraje należące do RWPG wymieniały się nie tylko towarami, ale także technologiami. Kraje należące do RWPG ustalały wspólną strategię gospodarczą, dzieliły się również najważniejszymi sektorami  produkcji.  RWPG rozwiązano w 1989 roku, kiedy to pierwsze państwa komunistyczne zaczęły reformować swój ustrój i gospodarkę. Formalnie Radę rozwiązano W 1991 rok, w momencie oficjalnego upadku ZSRR

Dodaj komentarz