NKWD

NKWD NKWD czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. Jest to centralny organ państwowy, który wchodzi w skład Rady Komisarzy Ludowych rządu ZSRR. Na początku działalności zakres działań to były spraw administracyjno-porządkowe. W roku 1934 NKWD zakres działań został poszerzony, co doprowadziło do Wielkiej Czystki w latach 1936-1939. wprowadzono milicje kryminalna, kontrwywiad, wojska, sadownictwo. Pojawił się … Czytaj dalej NKWD

NKWD

NKWD czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. Jest to centralny organ państwowy, który wchodzi w skład Rady Komisarzy Ludowych rządu ZSRR. Na początku działalności zakres działań to były spraw administracyjno-porządkowe. W roku 1934 NKWD zakres działań został poszerzony, co doprowadziło do Wielkiej Czystki w latach 1936-1939. wprowadzono milicje kryminalna, kontrwywiad, wojska, sadownictwo. Pojawił się system obozów koncentracyjnych I przymusowej pracy.

W potocznym porozumieniu NKWD było synonimem wielkich zbrodni dokonywanych przez Sowietów. Komisariat był narzędziem do wielkich represji wobec obywateli, ale również I innych narodowości. Polaków najbardziej dotknęły w czasie dokonywania zbrodni katyńskiej w 1940 roku. Byli przetrzymywani w obozach koncentracyjnych chociażby w Majdanku. Wszystkich ludzi z każdego obozu zamordowano łącznie około 35 tysięcy. NKWD w latach 1938 – 1941 współpracowało z Gestapo w zakresie likwidacji podziemia I opozycji politycznych na terenach okupowanych przez ZSRR I III Rzesze.

Józef Stalin dzięki swojemu sekretariatowi, który kierował Aleksander Poskrebyszewski nadzorował NKWD. Dzięki Aleksandrowi I Georgijowi Malenkowemu analizował doniesienia z raportów. Wtedy w skład Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych wchodziło aż siedem potężnie rozbudowanych zarządów. Były to GUGB – Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego, Główny Zarząd Milicji Robotniczno-Chłopskiej (GURKM), Główny Zarząd Ochrony Pogranicznej I Wewnętrznej (GUPWO), Główny Zarząd Ochrony Przeciwpożarowej (GUPO), Zarząd Główny Wychowawczych Obozowa Pracy I Osiedli Pracy (Gułag), Zarząd Administracyjno-Gospodarczy (ACHU) oraz Wydział Aktów Stanu Cywilnego (OAGS).