Rewolucja

Rewolucja

Rewolucja z czasów średniowiecza oznacza przewrót, powrót. Jest to znacząca zmiana, która zachodzi w krótkim czasie. Może być spowodowana wszelkimi zmianami zarówno społeczno-politycznymi, jak i kulturowymi, czy też ekonomicznymi. W całej ludzkości zachodziło mnóstwo rewolucji. Jednak różniły się one pod wieloma względami, takimi jak np. ilość członków, czas trwania, ideologie, środki stosowane i jeszcze dużo więcej.
Według Jeffa Goodwina rewolucja jest „jakimkolwiek i każdym przypadkiem, w którym państwo lub polityczny reżim jest obalony i tym samym przekształcony przez powszechny ruch w gwałtowny, niezgodny sposób, przy użyciu środków pozaprawnych”. Mówił również, że „rewolucje pociągają za sobą nie tylko masową mobilizację i zmianę reżimu, ale także szybką i fundamentalną społeczną, ekonomiczna i kulturową zmianę, która następuje podczas lub zaraz po walkach o władzę w kraju”. Można wyróżnić kilka rodzajów rewolucji.
Pierwsze to Wielkie Rewolucje, które dokonywały zmiany zarówno w strukturach ekonomicznych, społecznych, jak I w instytucjach politycznych np. Rewolucja Francuska. Kolejna to rewolucja polityczna, społeczna, czy tez kolorowa. Ta ostatnia zachodziła przy niskim stopniu przemocy. Są również rewolucje elit czy klas wyższych, proletariackie, których głównym celem jest zastąpienie kapitalizmu komunizmem. Ostatni rodzaj to rewolucje niepomyślne, które nie doprowadziły do zdobycia władzy po chwilowej mobilizacji czy zwycięstwie. Termin rewolucja używany jest często do określania wielkich zmian poza sfera polityczna.