Jakie są właściwości węgla

Jakie są właściwości węgla

Właściwości węgla

Z pewnością w pytaniu nie chodzi o węgiel, którym palimy w piecach, ale o węgiel jako o pierwiastek. Można powiedzieć, że węgiel ma bardzo ambiwalentną naturę, bo można go spotkać zarówno w chemii nieorganicznej (kwasy, sole itd.) jak również w chemii organicznej (główny pierwiastek organiczny, np. w alkanach, cukrach, lipidach, białkach itd.). Jak każdy pierwiastek również węgiel ma właściwości i fizyczne i chemiczne. Zacząć należy oczywiście od właściwości fizycznych węgla.

Węgiel jest ciałem stałym. Nie rozpuszcza się w wodzie! Co więcej węgiel nie ma ani żadnego smaku ani też zapachu. Wszyscy wiedzą również, że węgiel ma czarne zabarwienie. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne, trzeba napisać o tym, że węgiel tworzy takie związki, gdzie jego wartościowość wynosi albo II jak w tlenku węgla CO albo IV jak w dwutlenku węgla CO2. Węgiel w reakcji z wodą tworzy bardzo słaby kwas węglowy. Węgiel ulega reakcji spalania do dwutlenku węgla lub bardzo niebezpiecznego tlenku węgla (II) czyli tak zwanego czadu, który zagraża zdrowiu i życiu człowieka.

W przyrodzie węgiel występuje w kilku odmianach. Są to tzw. alotropie węgla, czyli diament, grafit oraz fulleren. Wydobywa się go jako węgiel kamienny i brunatny. Sadza to bezpostaciowa postać węgla. Jest to pierwiastek powszechny na całej kuli ziemskiej.