Czad

Czad

Czad, czyli tlenek Węgla o wzorze CO jest nieorganicznym związkiem chemicznym. Znajduje się on w grupie tlenków węgla. Tlenek węgla charakteryzuje się bardzo silnymi własnościami toksycznymi.

Do zatrucia czadem dochodzi ze względu na jego bardzo przebiegłe właściwości fizyczne. Jest on gazem, którego się nie da wyczuć. Ponieważ nie posiada on koloru, ani woni. W temperaturze pokojowej charakteryzuje się podobną gęstością (odrobinę mniejszą) powietrza.

W procesie spalania tworzy on dwutlenek węgla i wtedy jest widoczny jako niebieski płomień. W gazach kopalnianych jest on typowo występującym naturalnym gazem. Potrzebny jest jako składnik chociażby gazu świetlnego, wielkopiecowego, wodnego, czy też generatorowego.

Jeśli chodzi o jego toksyczne działanie na organizm człowieka, to jest to wytłumaczalne tym, że posiada on około 300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny od czystego tlenu. Warto przypomnieć, że hemoglobina jest składnikiem erytrocytów. Z hemoglobiną tlenek węgla tworzy karboksyhemoglobinę. Jest ona wtedy dużo trwalsza od oksyhemoglobiny, która jest naturalnym związkiem połączenia hemoglobiny z czystym tlenem. Jeśli faktycznie dojdzie do połączenia tlenku węgla z hemoglobiną, to wtedy zaczyna się proces niedotlenienia tkanek. Zazwyczaj, jeśli nie uzyskamy bardzo szybko pomocy, to osoba zatruta czadem może ponieść nawet śmierć. Tlenek węgla jest to zatem gaz niezwykle niebezpieczny dla zdrowia i nawet życia człowieka.