Choroby grzybowe, bakteryjne i fizjologiczne warzyw kapustnych

Choroby grzybowe, bakteryjne i fizjologiczne warzyw kapustnych

Szara pleśń

Główna choroba przechowalnicza kapusty, brokuła, kalafiora. Objawy pojawiają się na liściach zewnętrznych w postaci szarego pylącego nalotu grzybni, a następnie liście gniją. Optymalne warunki rozwoju choroby to temperatura 2oC przy dużej wilgotności powietrza ok 95% oraz słabej cyrkulacji powietrza. Profilaktycznie powinno unikać się uszkodzeń mechanicznych oraz zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Należy również schłodzić warzywa po zbiorze i utrzymać temperaturę 0oC przez cały okres przechowywania.

Mokra zgnilizna kapustnych

Choroba ta powoduje odpadanie dolnych liści lub główek kapusty od głąba, później następuje stopniowe gnicie głąba u nasady główek. W skrajnych przypadkach dochodzi do gnicia całych partii przechowywanych główek kapusty, towarzyszy temu nieprzyjemny zapach. Miejscem infekcji są zazwyczaj uszkodzenia mechaniczne rośliny, spowodowane przez szkodniki, grad czy różne choroby. Optymalne warunki dla rozwoju mokrej zgnilizny panują podczas wysokiej wilgotności powietrza i przy temperaturze powyżej 25°C. Proces chorobowy w spowolnionym tempie może jednak przebiegać również w przechowalniach, w temperaturze poniżej 10°C. Temperatura poniżej 4oC znacząco hamuje rozwój choroby. Wewnętrzne brunatnienie liści kapusty głowiastej

Choroba występuje ze względu na niedostateczne przemieszczanie wapnia do młodych liści wewnętrznych. Dochodzi do zamierania tkanek wzdłuż krawędzi liścia i zmiany zabarwienia liści z jasnobrązowych do czarnych i ich zasychania. Objawy widoczne są dopiero po przekrojeniu główki kapusty.

Nekrotyczna plamistość liści kapusty głowiastej

Objawy to czarne plamki na liściach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Objawy występują podczas wysokiego nawożenia azotem lub małą zawartością potasu. Podczas przechowywania porażeniu sprzyja temperatura (-1ºC).

Brunatnienie nerwów liści kapusty pekińskiej

Przy niskiej temperaturze przechowywania dochodzi do zmian fizjologicznych w nerwach liści. Objawy widoczne na przekroju to najczęściej puste nerwy z brązową otoczką.

Nekrotyczna plamistość na nerwach liści kapusty pekińskiej

Typowe objawy to plamki szare lub brązowe, okrągłe nieco wydłużone, nieregularnie rozrzucone. Najczęściej występują u podstawy liścia. Występują z różnym nasileniem w zależności od temperatury przechowywania.