Choroby grzybowe, bakteryjne i fizjologiczne warzyw psiankowatych

Choroby grzybowe, bakteryjne i fizjologiczne warzyw psiankowatych

Szara pleśń

Główna choroba przechowalnicza papryki, pomidorów, oberżyny. Objawy pojawiają się na owocach, jako małe, kremowe plamki, powiększające się szybko do okrągłych wodnistych plam. Na porażonej powierzchni pojawia się szary nalot grzybni i zarodników. U owoców pomidora porażenie zaczyna się najczęściej od miejsc uszkodzeń mechanicznych i od szypułki. Dlatego na długotrwałe przechowywania przeznacza się owoce bez szypułek. Rozwój choroby najszybciej postępuje w temperaturze 20ºC.

Owoce papryki zdrowe i nieuszkodzone przechowywane w temp. 10 do 13ºC są odporne na porażenia szarą pleśnią. Jednak przy temperaturze od 4,4 do 7,2ºC owoce papryki są bardzo wrażliwe na porażenie. Aby zabezpieczyć owoce papryki przed porażeniem wykonuje się kąpiel wodną w temp. 55ºC przez 4 minuty lub przechowuje się w atmosferze o zwiększonej zawartości dwutlenku węgla.

Czarna plamistość owoców papryki

Objawy to małe, okrągłe, szarozielone wodniste plamy z wyraźnymi brzegami. Następnie plamy ciemnieją nawet do czarnych. Na powierzchni plam wytwarza się szarobrunatny nalot grzybni i zarodników. Rozwój choroby można zahamować w temperaturze 0ºC do 4,4ºC. Duże porażenie rozpoznaje się po przeniesieniu owoców z niskiej temperatury składowania do wyższej ok. 18ºC.

Mokra zgnilizna bakteryjna owoców

Choroba rozpoczyna się od szypułki a następnie atakuje cały owoc. Tkanka owocu staje się miękka i wodnista, czemu towarzyszy nieprzyjemny zapach. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura i wilgotność względna powietrza. Profilaktycznie należy unikać uszkodzeń mechanicznych owoców. Powinno się również wykonywać gorącą kąpiel wodną (55ºC), która powinna zabezpieczyć przed porażeniem.

Uszkodzenia chłodowe

Owoce papryki są bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Już temp. 6ºC powoduje niewielkie zmiany na zielonych owocach w postaci małych plam, które następnie stają się w wodniste. Na przekroju owocu widać brązowe gniazda nasienne. Po przeniesieniu owoców do wyższej temperatury (15-20ºC) porażona tkanka wokół kielicha zapada się. Objawy te nie występują na owocach czerwonych, a na żółtych bardzo rzadko.

Na owocach pomidora już po tygodniu przechowywania w temp 5ºC można zaobserwować uszkodzenia chłodowe. Objawami są zaburzenia wybarwiania owocu, tworzenie się zabarwionych plam, mięknięcie owocu, brązowienie nasion, utrata aromatu i smaku.