Choroby grzybowe warzyw korzeniowych

Choroby grzybowe warzyw korzeniowych

Szara pleśń

Porażenie chorobą następuje poprzez bezpośredni kontakt zdrowych warzyw z chorymi za pośrednictwem zarodników w temperaturze 0ºC. Miejsca porażenia stają się wodniste pokryte białą grzybnią z szarobrązowymi zarodnikami. Choroba intensywnie się rozwija, gdy temperatura masy warzyw przechowywanych wynosi 3-6ºC i następuje kondensacja pary wodnej na powierzchni korzeni. Profilaktycznie zbiór warzyw należy przeprowadzać podczas suchej pogody. Należy unikać uszkodzeń mechanicznych korzeni oraz ich więdnięcia.

Zgnilizna twardzikowa (biała zgnilizna)

Porażenie następuje już w polu i przenosi się do przechowalni wraz z ziemią i korzeniami. Zaatakowane miejsca miękną i pokrywają się białą watowatą grzybnią z czarnymi sklerocjami. Porażeniu sprzyja zimna i wilgotna pogoda podczas wegetacji. Profilaktycznie należy przestrzegać zmianowania, usuwać chore korzenie podczas zbioru, podczas przechowywania utrzymywać temperaturę 0ºC i wilgotność względną powietrza 95-96%.

Czarna sucha zgnilizna korzeni/alternaria

Pojawia się już po 2 tygodniach przechowywania. Objawy to wklęsłe, okrągłe plamy, pokryte czarnym nalotem. Rozwój grzyba odbywa się nawet podczas optymalnych warunków przechowywania. Porażeniu sprzyjają mechaniczne uszkodzenia korzeni, więdniecie marchwi. Aby zapobiegać porażeniu należy prowadzić prawidłową ochronę chemiczną plantacji oraz staranny zbiór i transport korzeni.