Ile wynosi prędkość dźwięku?

Ile wynosi prędkość dźwięku?

Prędkość dźwięku to jedna z prędkości, o których często słyszymy nawet jeśli nie jesteśmy w żaden sposób związani z lotnictwem, w którym często jej znajomość jest niezbędna. Prędkość dźwięku jest ważna w lotnictwie przez wzgląd na istnienie bariery dźwięku. Barierą ta nazywamy zjawiska występujące gdy samolot lub inny pojazd powietrzny przekracza prędkość równą rozchodzenia się prędkości dźwięku. Nie oznacza to jednak, że bariera jest nieprzekraczalna, ponieważ zdobycze aerodynamiki oraz nowoczesne silniki sprawiły, że przekroczono ją już w 1947r. Jednak określenie nadal funkcjonuje na znak trudności jakie pojawiają się przy przekroczeniu bariery.

Sama prędkość dźwięku to prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych w określonym ośrodku. W zależności od miejsca, ośrodka w którym dochodzi do rozchodzenia się dźwięku prędkość dźwięku jest różna. Nie jesteśmy tego w stanie zmierzyć sami, jednak nawet na nasze własne ucho zauważamy różnice naszego głosu, głosu innych i słyszalności w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy.

Dźwięk ma też różną prędkość w zależności od powietrza w pomieszczeniu. Suche sprawia, że utrzymuje się ona w prędkości 331,5 m/s, natomiast w wilgotnym ma 340,3 m/s.Dla pilotów oraz prowadzonych przez nich samolotów istotne jest, że wraz z wznoszeniem się wyżej prędkość dźwięku maleje. Nie jest to jednak proces trwający w nieskończoność, bowiem po przekroczeniu 11 tysięcy metrów przestaje maleć i utrzymuje się na stałym poziomie.