Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. na mocy traktatu akcesyjnego, który został podpisany rok wcześniej w Atenach. Jednak starania o wejście do UE mają swój początek już w 1994r., kiedy Polska oficjalnie zaczęła stawiać pierwsze kroki w drodze do zjednoczenia się z państwami na zachodzie Europy. W 1994r. … Czytaj dalej Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. na mocy traktatu akcesyjnego, który został podpisany rok wcześniej w Atenach. Jednak starania o wejście do UE mają swój początek już w 1994r., kiedy Polska oficjalnie zaczęła stawiać pierwsze kroki w drodze do zjednoczenia się z państwami na zachodzie Europy. W 1994r. został złożony wniosek o członkostwo w Unii, który został potwierdzony przez wszystkie ówczesne państwa należące do UE.

Pierwsze rozmowy z, wówczas jeszcze, Wspólnotą Europejską, a nie Unią miały miejsce jeszcze pod koniec lat 80-tych, jednak dopiero po zmianie ustroju Polska mogła samodzielnie podjąć całą serię decyzji wyrażających chęć przyłączenia się do tego układu. Z chwilą potwierdzenia wniosku o członkostwo powołano w Polsce Rady Stowarzyszenia RP – UE, która miała zajmować się całością dialogu i kontaktów między polskim parlamentem a Parlamentem Europejskim. Umowy handlowe, sprawy dotyczące przepisów europejskich, ich zgodności z polskim prawem,  negocjacje na szczeblach obu parlamentów były procesem długotrwałym i czasochłonnym. Doprowadziły jednak do akcesji zarówno Polski jak i pozostałych krajów starających się o wejście do UE.

Traktat akcesyjny musiał zostać zatwierdzony  i przyjęty przez absolutną większość głosów w Parlamencie Europejskim, a także jednogłośnie przez Radę Unii. Następnie w Polsce musiało dojść do jego zatwierdzenia zgodnie z polskimi wymogami. Stało się to w wyniku referendum z czerwca 2003r.

Rok później Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskie i od tej pory bierze aktywny udział w jej życiu i dynamicznej integracji.