Gdzie jest Górny a gdzie Dolny Śląsk

Gdzie jest Górny a gdzie Dolny Śląsk

Obie krainy geograficzne leżą  na zachodzie Polski. Górny Śląsk graniczy z Czechami, oraz Słowacją. I chociaż kraina ta kojarzy się zdecydowanie z Polską, to część Śląska leży także na terenie Czech. Jest to tak zwany Śląsk Czeski. Tereny Śląska należały także do Niemiec. Dopiero po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, oraz powstaniach śląskich tereny te powróciły do Polski. Obecnie nazwa „Górny Śląsk” nie jest nazwą oficjalną i kojarzy się zwykle z województwem śląskim i metropolią górnośląską.. Górny Śląsk to jednak także opolszczyzna. W Średniowieczu zresztą Opole było stolicą Górnego Śląska.

Dolny Śląsk zaś leży na północ od Górnego Śląska. Ta kraina chociaż w większości leży na terenie Polski, to częściowo, podobnie jak Górny Śląsk, jest czeska. Polska część graniczy nie tylko z Czechami, ale i Niemcami. Tereny Dolnego Śląska po II wojnie światowej zostały przydzielone do Polski jako Ziemie Odzyskane. Tereny te bowiem we wczesnym średniowieczu należały do Polski. Obecnie Dolny Śląsk kojarzy się głównie z województwem dolnośląskim, oraz jego największym miastem – Wrocławiem. Dolny Śląsk to także Sudety i malownicza Kotlina Kłodzka