Kupiec

Kupiec Mianem kupca nazywa nazywano dawnego handlarza. Jego głównym zadaniem, a także  sposobem na życie był handel. Ze swoim wcześniej nabytym towarem przemieszczał się z miejsca na miejsce, często przy tym pokonując bardzo duże odległości między miastami. Interesującym faktem jest na pewno to, że swego czasu wraz z rzemieślnikami, kupcy należeli do grupy mieszczańskiej. Było … Czytaj dalej Kupiec

Kupiec

Mianem kupca nazywa nazywano dawnego handlarza. Jego głównym zadaniem, a także  sposobem na życie był handel. Ze swoim wcześniej nabytym towarem przemieszczał się z miejsca na miejsce, często przy tym pokonując bardzo duże odległości między miastami.

Interesującym faktem jest na pewno to, że swego czasu wraz z rzemieślnikami, kupcy należeli do grupy mieszczańskiej. Było to dokładnie za czasów średniowiecza. Organizowali się oni w spore grupy, które wtedy nazywali cechami. W tamtych czasach obowiązywało ich również prawo składu, wobec którego byli całkowicie zobowiązani pod każdym względem.

Nazwa kupca obowiązywała jeszcze w czasach między I a II Wojną Światową. Wtedy to, kupiec prowadził własną działalność, która opierała się na sprzedaży różnych produktów. Prawnie unormowano taką działalność dopiero w 1965 roku. Kiedy to zamiast kupca, pojawiło się pojęcie związane z jednostką gospodarki uspołecznionej. Poza taką jednostką, społeczeństwo miało do czynienia również z jednostką gospodarki nieuspołecznionej.

W kolejnych latach dochodziło do kolejnej ewolucji nazwy kupca. Poprzednie nazwy zaczęto zamieniać na podmiot gospodarczy. Zostało to zamienione w wyniku ustawy pochodzącej z 1988 roku. Dokładnie 11 lat później podmiot gospodarczy został zastał zastąpiony przedsiębiorcą. Także z perspektywy czasu, hasło kupiec pojawiało się w Polsce przez bardzo długi czas, ponieważ obowiązywało ono mniej więcej od średniowiecza do okresu międzywojennego.