Arras

Arras

Arrasem jest tkanina dekoracyjna, która została utkana na specjalnym krośnie. Ważnym elementem arrasu jest dodatek wykonany z nici jednanych i metalowych, które były odpowiednio pozłacane lub posrebrzane. Właśnie im więcej jest pozłacanych nici, tym arras miał większą wartość. Takie wyroby nazywano arrasami do końca XVI wieku, natomiast wiek później wiele z nich przyjęło nazwę gobelinu.

Bardzo często przeglądając tematykę arrasów można spotkać nazwę arrasów wawelskich. Takowe znajdują się w Zamku Królewskim na Wawelu. Zostały one wykonane na specjale zamówienie Zygmunta Augusta. Wykonawcami arrasów wawelskich byli artyści niderlandzcy.

Wśród nich wymienić można serie biblijną, arrasy krajobrazowo-zwierzęce, a także arrasy herbowe czy też monogramowe. Jeśli chodzi o serię biblijną to tutaj mamy do czynienia z 19 arrasami, które przedstawiają obrazy ze Starego Testamentu. Autorem kartonów był Michel Cixcie. Najwięcej arrasów dotyczyło tematyki krajobrazowej i zwierzęcej. Tutaj można naliczyć 44 dzieła. Są tutaj pokazane zwierzęta na tle krajobrazów.

Po raz pierwszy arrasy na Wawelu pojawiły się w 1553 roku. Miały wtedy miejsce zaślubiny Zygmunta Augusta z Katarzyną Austriacką. Były to arrasy o tematyce biblijnej. Stały się one tematem opisów Stanisława Orzechowskiego. Co ciekawe senatorzy koronni byli negatywnie nastawieni do tak bogatych podarunków. Przez chwile dzieła nawet znalazły się w Szwecji, ale później ponownie wróciły na Wawel.