Skąd różnice między kobietami o mężczyznami?

Skąd różnice między kobietami o mężczyznami?

Zdaniem amerykańskich naukowców, problemy kobiet w czytaniu map oraz niezdolność mężczyzn do znajdowania przedmiotów, które znajdują się dosłownie przed ich nosem, to bezpośredni wynik ewolucyjnego rozwoju różnych ról obu płci. Zdaniem ekspertów, mężczyźni stali się ekspertami w sztuce nawigacji, ponieważ życie w prehistorycznych czasach wymagało od nich umiejętności tropienia zwierzyny, podczas gdy kobiety zajmowały się w tym czasie wyszukiwaniem żywności i do perfekcji opanowały sztukę znajdowania w swoim bezpośrednim sąsiedztwie owoców i orzechów. Autorzy tej teorii oparli swoje wnioski na obserwacji różnych reakcji mózgów mężczyzn i kobiet podczas oglądania zdjęć lub rysunków. W trakcie zadania u badanych obu płci aktywował się płat ciemieniowy mózgu, jednak w przypadku kobiet obserwowano aktywację w obu półkulach mózgowych, natomiast u mężczyzn wzbudzały się jedynie neurony po prawej stronie związanej z orientacją przestrzenną.