Nie bądź agresywny, bo utyjesz

Nie bądź agresywny, bo utyjesz

Najnowsze badania dowodzą, że agresywni mężczyźni przybierają na wadze znacznie bardziej, niż ich pozytywniej nastawieni do życia rówieśnicy. Naukowcy francuscy zauważyli, że wskaźnik masy ciała (BMI) zwiększa się z upływem czasu proporcjonalnie do pewnych cech osobowości badanego mężczyzny. Badania na grupie 6484 kobiet i mężczyzn wykazały dodatnią korelację pomiędzy BMI i poziomem agresji badanych, jednak wśród kobiet zależność ta utrzymywała się z wiekiem na stałym poziomie, natomiast w przypadku mężczyzn skłonność do agresji przyspieszała proces przybierania na wadze zwiększając również ryzyko choroby serca, nadciśnienia i przedwczesnego zgonu.