Bojkot

Bojkot W rozumieniu bojkotu będziemy brali pod uwagę wszelkie zerwanie kontaktów handlowych lub też stosunków dyplomatycznych z konkretną organizacją, państwem, czy też firmą. Bojkot może oznaczać zerwanie tych kontaktów w sposób częściowy lub całkowity. Bojkot oznacza tak więc lekceważenie drugiej strony. Nie bierze się pod uwagę w ogóle lub w pewnym wymiarze czyichś racji, czy … Czytaj dalej Bojkot

Bojkot

W rozumieniu bojkotu będziemy brali pod uwagę wszelkie zerwanie kontaktów handlowych lub też stosunków dyplomatycznych z konkretną organizacją, państwem, czy też firmą. Bojkot może oznaczać zerwanie tych kontaktów w sposób częściowy lub całkowity.

Bojkot oznacza tak więc lekceważenie drugiej strony. Nie bierze się pod uwagę w ogóle lub w pewnym wymiarze czyichś racji, czy też poglądów. Druga strona czuje się bojkotowana, czyli ignorowana na bardzo dużą skalę. Jest to swoista forma protestów jeśli nie podobają się pierwszej stronie (bojkotującej) określone poglądy. Bojkotując mają nadzieję na wywarcie presji, żeby druga strona odstąpiła od pewnych zmian, zamierzeń lub czynów.

Historia bojkotu wywodzi się z 1880 roku, kiedy to Charles Boycott, który pobierał czynsze od majątków w hrabstwie Mayo w Irlandii nie chciał zmniejszyć wartości tego czynszu. Każdy kto musiał mu zapłacić te należności, przestał z nim mieć jakiekolwiek kontakty społeczne i zawodowe. Jeśli zatem chciał na przykład skorzystać z usług mieszkańców hrabstwa, w którym zarządzał, spotykał się z falową odmową. Nie mógł nawet nic kupić. Zatem jak widać, jest to protest na dużą skalę i bardzo rygorystyczny. Ponieważ osoby bojkotujące nie uznają żadnych ustępstw. Można nawet powiedzieć delikatnie, że idą po trupach do celu. Obecnie również można się spotkać z różnymi rodzajami bojkotu.