Sennik Błądzenie

Sennik Błądzenie.

Sennik, sen o – Błądzenie.

Błądzenie to chodzić, jeździć, szukając określonego celu, właściwej drogi, wyjścia skądś.

Znaczenie snu – Błądzenie.

Niepewność i brak pomysłu na wyjście z sytuacji.

Błądzenie w drodze: negatywne odczucia dotyczące ostatnich wydarzeń.

Błądzenie w polu: ostrzeżenie przed swoimi decyzjami;

Błądzenie w ciemnym lesie: lęk i bojaźń.