webgg

webgg

New web GG. Thanks to the browser version of the GG messenger, you can always be in touch and even closer to friends and acquaintances. Wherever you are, enough, that you have access to the browser and you can chat with whomever you want.

GG instant messenger - The functionality of sending text messages, sending graphic messages and sending graphic and text messages using the internal communication protocol between Users, with the possibility of their archiving. The functionality also allows you to send files along with the possibility of archiving them.

Basic technical parameters:

 • maximum size of a single text message: 20 kB
 • maximum size of the uploaded file: 2 GB
 • maksymalny okres przechowywania nieodebranych przez Użytkownika wiadomości tekstowych w systemie teleinformatycznym: 30 Days
 • maksymalny okres przechowywania notyfikacji systemowych i aplikacyjnych w systemie teleinformatycznym: 30 Days
 • maximum disk space for archiving transferred files: 3 GB
 • the maximum storage period for files sent by the User via the GG Internet Messenger: 90 Days
 • the minimum period of inactivity of the User in connection with the Functionality (no login to the GG Internet Messenger) resulting in the possibility of deleting data entered by the User and assigned to the GG Number assigned to him and archival data, including messages and files sent using the GG Internet Messenger: 180 Days.

The information concerns the hazards, which are identified as potential threats, which should be taken into account despite the use of infrastructure securing systems against unauthorized influence of third parties:

 • 1) possibility of receiving spam, i.e. unsolicited advertising information (commercial) transmitted electronically;
 • 2) the possibility of malware activity (malware software, Internet worms) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
 • 3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, by sending false electronic messages resembling genuine messages,
 • 4) the possibility of finding weaknesses in the cryptographic system, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
 • 5) the ability to catch passwords (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika,
 • 6) the possibility of unauthorized wiretapping involving the use of a computer program, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
 • 7) naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
 • 8) installing software used to use the Service from sources other than authorized sources, which despite the measures taken to minimize the possibility of sharing software versions modified by third parties, may contain malware.