Uratowali się z Titanica, bo byli chamscy

Uratowali się z Titanica, bo byli chamscy

Pewien australijski badacz odkrył, że podczas katastrofy statku Titanic uratowało się znacznie więcej Amerykanów, niż Brytyjczyków, ponieważ pasażerowie z USA bez skrupułów przepychali się do łodzi ratunkowych, podczas gdy kulturalni i powściągliwi Brytyjczycy spokojnie czekali na swoją kolej. David Savage z politechniki w Queensland przeanalizował cztery wielkie katastrofy morskie pod kątem zachowania ludzi w ekstremalnych sytuacjach biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i osobowościowe. Badanie wykazało, że mimo zagrożenia śmiercią większość pasażerów uszanowała zasadę „najpierw kobiety i dzieci”, jednak podczas ewakuacji uwidoczniła się jeszcze jedna prawidłowość: wielu pasażerów narodowości brytyjskiej zrezygnowało ze swoich miejsc w łodziach ratunkowych, ponieważ Amerykanie nie uszanowali podstawowych zasad dobrego wychowania i bezceremonialnie przedzierali się przez grzecznie stojący w kolejce tłum.