Alise-Sainte-Reine, dep. Côte-d’Or (Burgundia)

Alise-Sainte-Reine, dep. Côte-d’Or (Burgundia). W wyniku wykopalisk archeol., prowadzonych 1861—65 i od 1905, ustalono tu położenie miasta Alesia — stolicy galijskiego plemienia Mandubiów, zdobytej 52 p.n.e. przez Cezara; zachowały się ślady umocnień galijskich, rzym. obozu i urządzeń oblężniczych; na terenie miasta, przebudowanego przez Rzymian, odkryto resztki forum, teatru, bazyliki, kilku świątyń, term, budynków mieszkalnych i bazyliki starochrześc. Liczne znaleziska archeol. znajdują się w Musée d’Alésia oraz w Musée Municipal.