Agen, dep. Lot-et-Garonne (Guyenne)

Agen, dep. Lot-et-Garonne (Guyenne). Miasto zachowało liczne zabytki: katedrę St-Caprais (romański chór i transept z XII w., gotycka nawa z XIII w., kapitularz z XII w. z rzeźbionymi kapitelami), dwunawowy kościół jakobinów (XIII w., gotyckie malowidła ścienne), kościół St-Hilaire (XV w.), kaplice Notre-Dame-du-Bourg (XIII—XV w.) i Ste-Foy (XIV w.) oraz liczne stare domy (m. in. Maison du Sénéchal, XIII w.). Musée Municipal (w budynkach z XVI w.) ma cenne zbiory sztuki staroż. (Wenus z Mas) i malarstwa (m. in. również kilka obrazów F. Goyi).