Chiromancja

Chiromancja

Chiromancja to, najogólniej mówiąc, sztuka czytania z dłoni w celu zdobycia wiedzy o osobowości jej właściciela, o jego przeszłość i prawdopodobnie przyszłości. Jeżeli umiesz się sprawnie posługiwać tą sztuką, to pewnie będziesz się mógł dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy. Chiromancja sięga najprawdopodobniej swoimi korzeniami do epoki kamiennej, choć praktyka współczesna opiera się na pojęciach pochodzących z Indii. Dotarły one do Europy za pośrednictwem wędrownych Cyganów, którzy zawsze twierdzili, że dzięki tajemniczym mocom potrafią przewidywać przyszłość (patrz CYGANIE).

A oto niektóre wybitne postacie wierzące w chiromancję: Aleksander Wielki, Eleanor Roosevelt, Arystoteles, Balzac, Mark Twain, papież Leon XIII.

Chiromancja bierze pod uwagę kształt dłoni, jej wielkość, ukształtowanie palców oraz linie i wypukłości wewnątrz dłoni.