Teocentryzm

Teocentryzm W poglądzie, który nazywany jest jako teocentryzm, uznaje się, że Bóg jest odpowiedzialny za istnienie wszystkiego. Bóg ma jakąś przyczynę oraz cel istnienia wszystkich rzeczy, osób i innych istot. W nauce teocentrycznej, to Bóg lub według innych religii – bogowie, są odpowiedzialni za istnienie wszechświata. Wszelkie bóstwo znajduje się poza nim, ale nadal nawołuje … Czytaj dalej Teocentryzm

Teocentryzm

W poglądzie, który nazywany jest jako teocentryzm, uznaje się, że Bóg jest odpowiedzialny za istnienie wszystkiego. Bóg ma jakąś przyczynę oraz cel istnienia wszystkich rzeczy, osób i innych istot.

W nauce teocentrycznej, to Bóg lub według innych religii – bogowie, są odpowiedzialni za istnienie wszechświata. Wszelkie bóstwo znajduje się poza nim, ale nadal nawołuje do kontaktu ze sobą.

Do religii teocentrycznych zalicza się Chrześcijaństwo, Islam oraz Judaizm. Są to oczywiście religie monoteistyczne, czyli wyznające wiarę w jednego Boga. O teocentryzmie mówiono już w starożytności. Problemem tym zajmowali się filozofowie, interesujący się różnymi religiami.

Przykładowymi filozofami w starożytności, którzy krążyli wokół teocentryzmu, byli Platon, Arystoteles, a także Plotyn. Platon, nawet w swoim dziele pod tytułem Republika, pisze o Najwyższym Dobru, które przyczyniło się do powstania wszelkich istnień, a także do powstania wiedzy. Arystoteles Najwyższe Dobro nazywa po swojemu „Pierwszym Poruszycielem”, który był odpowiedzialny za poruszenie wszystkich istnień, chociaż sam cały czas znajdował się w bezruchu.

Jeszcze swoje myśli przedstawił na temat teocentryzmu Plotyn, który uważa, że za „Jednem” powinno pozostawać wszystko w tyle, czyli wszystko co jest mówione i wszystko co się myśli. Szczególnie w średniowieczu można było odczuć wszystkie najważniejsze tezy dotyczące teocentryzmu w kościele katolickim. Wtedy to właśnie filozofia i religia ściśle ze sobą współgrały.

Dodaj komentarz