Bar Micwa

Bar Micwa

W religii żydowskiej Bar Micwa jest ceremonią, podczas której trzynastoletni chłopiec przyjmuje obowiązki wynikające z osiągnięcia wieku męskiego oraz obowiązki związane z jego religią. Zwyczaj ten pojawił się dopiero w czternastym wieku, chociaż w pismach są wzmianki, że już w czasach starożytnych odbywano pewną symboliczną ceremonię, gdy chłopiec osiągnął wiek dojrzewania.

Chłopiec – głośno i wyraźnie (i przeważnie cienkim głosem) – oznajmia: „Od dzisiaj jestem mężczyzną!”